2003/12/19

Oster Brass blir Chess forhandlar!

Korpset har inngått ein avtale om å selge mobiltelefonabonnement for Chess Communication. Avtala inneber at vi får ein provisjon av ringjeforbruket til abonnentane som vi skaffar. Dette kan på sikt gje oss ei stabil inntektskjelde til drifta av korpset. Chess vert rekna for å være Norges billigste på mobil. Dersom du er interessert i eit rimelig mobiltelefonabonnement og samstundes vil støtte oss kan du ta ein kikk her!

Ingen kommentarer: