2004/07/27

Snart sesongstart!

Sommarferien går mot slutten og vi førebur oss til ein ny korpssesong. Jane Westervik held fram som Oster Brass sin faste dirigent og musikalske leiar, og dette er vi svært glade for!
I løpet av sesongen skal vi også samarbeide med fleire dyktige instruktørar; Egil Magnussen er dirigent på innspelinga av kvalifiseringsstykket til NM og Frode Rydland vert med oss til Siddis Brass. På nyåret tek vi oppatt samarbeidet med Reid Gilje, han skal ha korpset i samband med NM for Brassband.

23.august startar vi haustsesongen, og vi ynskjer gamle og nye medlemmar velkomne!

Vil du spela i Oster Brass?

Besetninga til hausten er begynt å bli klar, men vi har ikkje full besetning endå så om du vil spela i eit aktivt og sosialt korps er det berre å ta kontakt med oss! Vi har særleg behov for Bb-tuba og slagverk. Ta kontakt med Jane Westervik eller Birthe Kråkenes.