Grasrotandelen


Vil du gje di støtte til OSTER BRASS?


Grasrotandelen er ei ordning frå Norsk Tipping der du som registrert spelar kan velge eit lag eller ei forening som du ønskjer å støtte – din grasrotmottakar.

Du kan sjølv bli med på å bestemme kven som skal motta inntil fem prosent av det du speler for hos Norsk Tipping. Innføringa av grasrotandelen inneber at ein del av Norsk Tipping sine speleinntekter vert fordelt direkte til lag og organisasjonar.

Me oppfordrar deg til å støtte oss i Oster Brass!
Organisasjonsnummeret vårt er 992 392 835.

Du kan knytte deg til ordninga på følgjande måtar:
1. Hos kommisjonær: Oppgi org. nr. 992392835 eller ta med strekkoden over.
2. SMS: Send GRASROTANDELEN 992392835 til 2020 (tenesta er gratis)
3. Internett: www.grasrotandelen.no
4. Norsk Tipping mobilspel

Meir informasjon kan du finna på www.grasrotandelen.no.
Her kan du òg følgje med på kor mykje grasrotandelane genererer for dei enkelte grasrotmottakarane.

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!