2006/11/17

Musikalsk utveksling til Sør-Afrika.

Barytonist i Oster Brass, Birthe Kråkenes, har permisjon frå korpset denne sesongen. Ho er nemleg deltakar i prosjektet "Bands Crossing Borders". Dette er eit kulturutvekslingssamarbeid finansiert av Fredskorpset, med Norges Musikkorps Forbund og den sør-afrikanske organisasjonen Field Band Foundation som samarbeidspartnarar. Prosjektet er no inne i 6. runde sidan starten, og har mellom anna som mål å gjere FBF sjølvforsynt med instruktørar. Samstundes får norske skulekorpsmusikantar høve til å få lærdom frå dei sør-afrikanske instruktørane som bur i Noreg.

Birthe bur no i Pretoria. Der er ho saman med ei anna norsk jente ansvarleg for å undervise lærarstaben i ulike korps i musikkteoretisk kunnskap så vel som i etikk- og moralbaserte emne. Frå mars vil arbeidet deira halde fram i East London. Arbeidet går for ein stor del føre seg i fattige bydelar der det er stor arbeidsløyse, høg kriminalitet og få tilbod til barn og unge.

Vi i Oster Brass reknar med at Birthe har eit innhaldsrikt år, og tvilar ikkje på at ho møter utfordringane på ein god måte. Vi ynskjer ho lukke til i arbeidet, og gler oss til å høyre om opplevingane hennar når ho kjem heim!

Birthe sin blogg.

2006/11/14

Oster Brass spelar inn CD!

No er me komne til ein spanande og ikkje minst utfordrande post i sesongplanen vår. Me skal byrje å spele inn CD. Dette har vore planlagt ei stund, og no skal me endeleg i gong.

Me skal ha innspeling i to omgangar, den eine no før jul, og den andre etter NM.
I første omgang skal me spele inn Nordiske Messingtonar. Dette verket vart spesialskrive til Oster Brass av Frode Rydland i samband med deltakinga vår i Siddis Brass 2005, og det vart så bra at me vann første divisjon dette året. No skal det altså på plate, og nok ein gong er det Frode Rydland som skal svinge dirigentpinnen framfor korpset.

Innspelingshelga vert 9. og 10. desember, og me er snart i full gong med øving. Me ser fram til innspelinga, og det skal verte kjekt å ha Frode som dirigent att.

Følg med for fleire oppdateringar, kanskje kjem det bilete frå øvingane også..

Fotoalbum med bilete frå øvingane.

2006/11/09

Dommarkommentarar frå Siddis Brass 2006

Her kjem dommarkommentarane frå Siddis Brass.

Paul B Farr skreiv:
Softly, Softly
Fantastic dynamic opening. Well balanced tuned, and played with energy. Good pulse througout. Really super attack. Nice Bass solo. All sections seem to be thoroughly prepared. This was very impressive. Good.

Windows of the world, Rainforest
Quite beautiful change of atmosphere. Again a nice pulse but the band should be more sympathetic to the lovely horn soloist. She could play up a little but even so it's a shame not to hear her so clearly. You play really nice and the feeling you have for the solo is perfect. Nice playing.

The secret of Monkey Island
You could almost feel you were there! Another good start with fine pulse, the perc could have relaxed a bit on the volume which might have made things more clear. Even so, a good piece played and performed well.

Caribbean cave
A super piece for your programme. Lots of fun and energy. There was a good feeling in this. Good.

Firebird
Good pulse once again but this lacked dynamic contrast. It had energy and enthusiasm but we need more range of sounds. It became a bit forceful. Having said that there was a lot of hard work done by you, all to be heared, some fine individual efforts. The ensemble was pretty good. The balance wasn't quite correct in the Finale, (muted) cornets pp and Euph (Solo) p. The cresc og sound up to the end was good and well controlled, generally. Very well prepared and presented on the whole.


Gwyn Evans skreiv:
Softly, Softly
Great start, nice driving tuba with a full big sound of the band. Lots of energy and a great perc section. Good opener.

Rainforest
Excellent perc, you set the scene. Beautiful Horn playing, well done. Nice broad sound from the lower band. Maybe a better balance between band and soloist could have helped.

The secret of Monkey Island
Some great effects at the beginning. I really enjoyed the playing in this piece. Great stuff.

Caribbean cave
Excellent perc section, maybe a better balance between the tuned and the other perc could have helped. Can't really hear any detail if the untuned drums get too loud. However it was a great performance and a great arrangement.

Firebird
Confident start, great bass sound. It's a shame you rush a little and you loose details. Excellent dynamic effects. Just spoilt by the rushing ensemble. "Final Hymn" - Nice Euph, this builds well to a dramatic Maestoso ending. Some excellent playing and well directed by the M.D.

A very nice balanced programme, each piece flowing nicely into each other. Well done perc. Well thought out by the M.D.

Excellent Solo Horn who produced a rich warm sound.

Well done and many thanks.


Alt i alt flotte kommentarar, og me er godt nøgde.

2006/11/08

Vellukka helg i Stavanger!

Det var stor jubel i Oster Brass då resultatet frå 1.divisjon i Siddis 2006 var klart laurdag kveld.

Etter framføringa på Clarion tidlegare på dagen var vi godt nøgde, mykje av det som hadde vorte vektlagt på øvingar dei siste dagane før konkurransen fall endeleg på plass, og korpset hadde det kjekt på scena. Attendemeldingane frå publikum var og positive. Det var sjølvsagt ein ekstra opptur at dommarane og let seg begeistre, og plasserte oss på tredje plass av dei 13 korpsa i divisjonen. Med våre 92+9 poeng måtte vi berre sjå oss slått av Kleppe Musikklag og Hasle Brass. I dommarkommentarane var det mange positive kommentarar, mellom anna for godt slagverk, og for Tine Maren Revheim sin innsats som hornsolist.

Takk til dirigentane våre, Hogne Holmås og Jane Westervik for ei fin oppkøyring til konkurransen! Takk og til vikarane vi hadde med oss, vonar de har lyst til å vere med ved seinare høve! Dessutan gratulasjoner til Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Kleppe Musikklag, Rong Brass og Manger Old Star som vann sine divisjonar!