2006/12/23

God Jul og Godt Nytt år

Me i Oster Brass vil ønske alle kjente (og ukjente) ei riktig god jul!
Håpar den vert fyllt med mange gode minne.
Me vil samtidig ønske alle eit godt musikalsk nytt år.

Me kjem tilbake på nyåret med nye oppdateringar om oppkjøringa til NM.

2006/12/09

No er CD-innspelinga i gang!

I dag hadde vi første dag i studio på Manger Folkehøgskule i høve CD-innspelinga vår. Vi hadde ein lang, men interessant dag med mykje musikalsk finpussing. Innspeling av CD er ei ny erfaring for dei fleste av oss då Oster Brass aldri har spelt inn ein studio-CD før.

Stykket vi spelar inn i denne omgang heiter "Nordiske Messingtonar" og det er stykket vi brukte i Siddis Brass 2005 då vi vann 1. divisjon. Stykket er komponert/arrangert av Frode Rydland og han er no dirigent under innspelinga. Vår faste dirigent Jane Westervik har tatt på seg oppgåva som produsent, og ellers har vi med Håvard Matland som lydmann. Dette samarbeidet har sålangt fungert veldig bra, og vi har god tru på at det ferdige resultatet vert godt!

Innspelinga denne helga skal utgjere første del av CD-en vår. Andre del kjem vi til å spele inn ein gong ut på vårparten og då vil vi og spele musikk av Frode Rydland.

Fotoalbum med bilete frå innspelinga.

2006/12/05

Nissespelingssesongen har byrja

Slutten av året er tid for nissespeling. Grupper frå korpset har alt vore med på to arrangement. Søndag 26. november spelte ei gruppe på Eknes kai. Der var det tenning av julegran, julemarknad og servering av julegraut, gløgg og kaffi brygga på bål. Oppmøtet på kaia var veldig bra og det var eit koseleg og kjekt arrangement. Til og med nissen var der og delte ut presangar til borna!

Fredag 1. desember spelte ei gruppe i Knarvik Senter ifm opninga av julegata. Vi spelte både julepotpurri og andre klassikarar som "Det lyser i stille grender", "Glade Jul" og "Deilig er jorden".


For dei som ikkje har fått høyrd oss på desse spelingane vert det nye høve den 16. og 17. desember i Knarvik senter.

2006/11/17

Musikalsk utveksling til Sør-Afrika.

Barytonist i Oster Brass, Birthe Kråkenes, har permisjon frå korpset denne sesongen. Ho er nemleg deltakar i prosjektet "Bands Crossing Borders". Dette er eit kulturutvekslingssamarbeid finansiert av Fredskorpset, med Norges Musikkorps Forbund og den sør-afrikanske organisasjonen Field Band Foundation som samarbeidspartnarar. Prosjektet er no inne i 6. runde sidan starten, og har mellom anna som mål å gjere FBF sjølvforsynt med instruktørar. Samstundes får norske skulekorpsmusikantar høve til å få lærdom frå dei sør-afrikanske instruktørane som bur i Noreg.

Birthe bur no i Pretoria. Der er ho saman med ei anna norsk jente ansvarleg for å undervise lærarstaben i ulike korps i musikkteoretisk kunnskap så vel som i etikk- og moralbaserte emne. Frå mars vil arbeidet deira halde fram i East London. Arbeidet går for ein stor del føre seg i fattige bydelar der det er stor arbeidsløyse, høg kriminalitet og få tilbod til barn og unge.

Vi i Oster Brass reknar med at Birthe har eit innhaldsrikt år, og tvilar ikkje på at ho møter utfordringane på ein god måte. Vi ynskjer ho lukke til i arbeidet, og gler oss til å høyre om opplevingane hennar når ho kjem heim!

Birthe sin blogg.

2006/11/14

Oster Brass spelar inn CD!

No er me komne til ein spanande og ikkje minst utfordrande post i sesongplanen vår. Me skal byrje å spele inn CD. Dette har vore planlagt ei stund, og no skal me endeleg i gong.

Me skal ha innspeling i to omgangar, den eine no før jul, og den andre etter NM.
I første omgang skal me spele inn Nordiske Messingtonar. Dette verket vart spesialskrive til Oster Brass av Frode Rydland i samband med deltakinga vår i Siddis Brass 2005, og det vart så bra at me vann første divisjon dette året. No skal det altså på plate, og nok ein gong er det Frode Rydland som skal svinge dirigentpinnen framfor korpset.

Innspelingshelga vert 9. og 10. desember, og me er snart i full gong med øving. Me ser fram til innspelinga, og det skal verte kjekt å ha Frode som dirigent att.

Følg med for fleire oppdateringar, kanskje kjem det bilete frå øvingane også..

Fotoalbum med bilete frå øvingane.

2006/11/09

Dommarkommentarar frå Siddis Brass 2006

Her kjem dommarkommentarane frå Siddis Brass.

Paul B Farr skreiv:
Softly, Softly
Fantastic dynamic opening. Well balanced tuned, and played with energy. Good pulse througout. Really super attack. Nice Bass solo. All sections seem to be thoroughly prepared. This was very impressive. Good.

Windows of the world, Rainforest
Quite beautiful change of atmosphere. Again a nice pulse but the band should be more sympathetic to the lovely horn soloist. She could play up a little but even so it's a shame not to hear her so clearly. You play really nice and the feeling you have for the solo is perfect. Nice playing.

The secret of Monkey Island
You could almost feel you were there! Another good start with fine pulse, the perc could have relaxed a bit on the volume which might have made things more clear. Even so, a good piece played and performed well.

Caribbean cave
A super piece for your programme. Lots of fun and energy. There was a good feeling in this. Good.

Firebird
Good pulse once again but this lacked dynamic contrast. It had energy and enthusiasm but we need more range of sounds. It became a bit forceful. Having said that there was a lot of hard work done by you, all to be heared, some fine individual efforts. The ensemble was pretty good. The balance wasn't quite correct in the Finale, (muted) cornets pp and Euph (Solo) p. The cresc og sound up to the end was good and well controlled, generally. Very well prepared and presented on the whole.


Gwyn Evans skreiv:
Softly, Softly
Great start, nice driving tuba with a full big sound of the band. Lots of energy and a great perc section. Good opener.

Rainforest
Excellent perc, you set the scene. Beautiful Horn playing, well done. Nice broad sound from the lower band. Maybe a better balance between band and soloist could have helped.

The secret of Monkey Island
Some great effects at the beginning. I really enjoyed the playing in this piece. Great stuff.

Caribbean cave
Excellent perc section, maybe a better balance between the tuned and the other perc could have helped. Can't really hear any detail if the untuned drums get too loud. However it was a great performance and a great arrangement.

Firebird
Confident start, great bass sound. It's a shame you rush a little and you loose details. Excellent dynamic effects. Just spoilt by the rushing ensemble. "Final Hymn" - Nice Euph, this builds well to a dramatic Maestoso ending. Some excellent playing and well directed by the M.D.

A very nice balanced programme, each piece flowing nicely into each other. Well done perc. Well thought out by the M.D.

Excellent Solo Horn who produced a rich warm sound.

Well done and many thanks.


Alt i alt flotte kommentarar, og me er godt nøgde.

2006/11/08

Vellukka helg i Stavanger!

Det var stor jubel i Oster Brass då resultatet frå 1.divisjon i Siddis 2006 var klart laurdag kveld.

Etter framføringa på Clarion tidlegare på dagen var vi godt nøgde, mykje av det som hadde vorte vektlagt på øvingar dei siste dagane før konkurransen fall endeleg på plass, og korpset hadde det kjekt på scena. Attendemeldingane frå publikum var og positive. Det var sjølvsagt ein ekstra opptur at dommarane og let seg begeistre, og plasserte oss på tredje plass av dei 13 korpsa i divisjonen. Med våre 92+9 poeng måtte vi berre sjå oss slått av Kleppe Musikklag og Hasle Brass. I dommarkommentarane var det mange positive kommentarar, mellom anna for godt slagverk, og for Tine Maren Revheim sin innsats som hornsolist.

Takk til dirigentane våre, Hogne Holmås og Jane Westervik for ei fin oppkøyring til konkurransen! Takk og til vikarane vi hadde med oss, vonar de har lyst til å vere med ved seinare høve! Dessutan gratulasjoner til Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Kleppe Musikklag, Rong Brass og Manger Old Star som vann sine divisjonar!

2006/10/29

Status frå oppkøyringa til Siddis!

Denne helga, det vil seie den siste helga før Siddis Brass, har Oster hatt øvingshelg. Og for å seie det slik: Det har vi hatt godt av! Korpset har lyfta seg mange hakk og no byrjar optimismen å rå på at vi skal komme i hamn.

Vi har ei travel veke framfor oss. Det vert øvingar kvar dag utanom onsdag når vi skal ha før-Siddis konsert i Åsatun. Konserten byrjar kl 19, og vi deltek saman med Austrheim/Lindås Musikklag, Haukås Musikklag, Hordvik Musikklag og Tertnes Brass.

Og for ordens skyld: Oster Brass deltar i 1.divisjon og konkurransen går føre seg i Stavanger Hall på Hotell Clarion i Stavanger lørdag 4 november.

Program Siddis Brass 2006

No er programmet vårt for Siddis Brass klart:

1: Softly Softly
Oster Brass skal starte med eit stykke i storbandsjangeren. "Softly, Softly" starter med kun tubaer, men etter kvart bygger stykket seg opp og heile korpset får synt seg fram. Stykket er basert på ein barnesang med navnet "Softly, Softly, catching the monkey", så her kan ein forestille seg ei jakt på ein apekatt, der jakta etterkvart vert villare og villare.

2: Rainforest, 2. sats fra Windows of the World
Etter å ha jaga apekatten i det første stykket så hamnar ein inne i regnskogen. I regnskogen er det svært fuktig og frodig, men samstundes ei roleg
stemning. Dette blir forsøkt skildra i dryppande skildringar i stykket Rainforest. Stykket vart urframført av Yorkshire Building Society Band under gallakonserten ved Europamesterskapet for Brassband i år 2000.

3: The Secret of Monkey Island
I 1990 kom eventyrspelet ”The Secret of Monkey Island” på marknaden, og vart etter kvart ein braksuksess med tre oppfølgjarar – så langt. Spela går føre seg ”djupt i Karibien”, der helten Guybrush Threepwood prøver å bli ein respektert sjørøver. Den autentiske følelsen ved spela vert forsterket av Michael Land sin karibiske reggae-musikk, og Oster Brass skal spele kjenningsmelodien frå det første spelet. Arrangøren er frå korpset sine eigne rekker, Trond Ødegård.

4: Caribbean Cave
Programmet held fram i Karibien. Caribbean Cave er ein del av eit større slagverksstykke skrive av korpset sin dirigent, Hogne Holmås. Karibien er kjent for den fantastiske kysten med krystallklart hav. Langs kysten finst det mange holer og grotter der pirater heldt til. I tillegg er Karibien og kjent for vakre danserar kledde i bastskjørt og andre fargerike klede. Den karibiske stemninga blir gjenskapt i dette stykket.

5: Firebird
Stykket er eit utdrag frå balleten Igor Stravinsky skreiv i 1910. Firebird, eller Eldfuglen som han vert kalla på norsk, er kjent frå rusisske folkeeventyr som ein magisk glødande fugl frå eit fjernt land.
Eldfulgen er eit ettertrakta fangstobjekt, men den som tek han til fange får ei vond forbanning over seg. Historia om Eldfuglen har inspirert mange, ma har ho resultert i flere litterære verk, men også i denne kjende balletten som Oster Brass avsluttar med.

2006/10/23

Medlemmer sesongen 2006-2007


Eb. Cornet:Trond Ødeård
Principal cornet:Sara Beate Larsen
Solo cornets:Hildegunn A. Anundsen
Evy Sæterdal
Sara K. Børslid Tvedt
Kjell Inge VestreSiddis
Rep. Cornet:Kari Mostraum
2.og 3 Cornet:Grethe Sætre
Marius Børsheim
Ola Mjanger
Hanne K. Saue
Jeanett Lindås
Flugel horn:Ingrid Sælensminde
Solo horn:Tine Maren Revheim
1st horn:Solveig Ruth Takle
Birgitte Østerbø
2nd horn:Marthe Storemark
Synnøve Lohnbakke
1st bariton:Liv Ingun Wiknes
2nd bariton:Solveig Eknes
Euphonium:Jorunn Nedreås
Karina Borge Solen
1st trombone:Evelyn J.W. FosseSiddis
2nd trombone:Karen Guldbrandsøy
Bass trombone:Lars Killingberg
Eb-Tuba:Ole Christian Netland
Rebecca Fjeldsbø
Eirik GjerdevikSiddis
Bb-Tuba:Trond R. Bjørstad
Andreas Aase
Slagverk:Bjørn Tore Jordal
Roar Soltveit
Brynjar M. Eide
Andreas Dingen
Martin Furevik
 

Styret 2006-2007


Kontaktinformasjon

Leiar: Rebecca Fjeldsbø, mobil 93206103

Nestleiar: Trond R. Bjørstad, mobil 40040278

Kasserar: Tine Maren Revheim, mobil 98867557

Styremedlem: Evy Sæterdal

Styremedlem: Eirik Helland

Varamedlem: Bodil Bjørlo Takle

Varamedlem: Ingrid Sælensminde

2006/09/01

Forbrukertips - Diverse handel


Dersom du kjøper varer eller tenester ved å trykke på annonsane under er du med på å støtte Oster Brass okønomisk. Takk for støtta!Forbrukertips - Musikk og Film


Dersom du kjøper varer eller tenester ved å trykke på annonsane under er du med på å støtte Oster Brass okønomisk. Takk for støtta!Forbrukertips - Reise og transport


Dersom du kjøper varer eller tenester ved å trykke på annonsane under er du med på å støtte Oster Brass okønomisk. Takk for støtta!
Forbrukertips - Hotell og overnatting


Dersom du kjøper varer eller tenester ved å trykke på annonsane under er du med på å støtte Oster Brass okønomisk. Takk for støtta!Forbrukertips - Teknologi


Dersom du kjøper varer eller tenester ved å trykke på annonsane under er du med på å støtte Oster Brass okønomisk. Takk for støtta!

Forbrukertips - Film og bokklubber


Dersom du kjøper varer eller tenester ved å trykke på annonsane under er du med på å støtte Oster Brass okønomisk. Takk for støtta!Forbrukertips: Telefoni og breidband


Dersom du kjøper varer eller tenester ved å trykke på annonsane under er du med på å støtte Oster Brass okønomisk. Takk for støtta!