2004/07/27

Vil du spela i Oster Brass?

Besetninga til hausten er begynt å bli klar, men vi har ikkje full besetning endå så om du vil spela i eit aktivt og sosialt korps er det berre å ta kontakt med oss! Vi har særleg behov for Bb-tuba og slagverk. Ta kontakt med Jane Westervik eller Birthe Kråkenes.

Ingen kommentarer: