2010/11/04

Nytt design under utvikling

Blogspot har fått ny funksjonalitet som gjer at vi kan forenkle ein del ting. Det gjer at vi no enkelt kan endre design. Vi arbeider no med å utbetre nettsida vår!

Under kan du sjå korleis det gamle designet vårt såg ut:

Ingen kommentarer: